Moduł KN - sztuka

drukuj

PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Moduł Kształcenia Nauczycielskiego we współpracy z Wydziałem Sztuki  


Uprzejmie informujemy, że w związku z niewystarczającą ilością osób, które potwierdziły chęć uczestnictwa w Module Kształcenia Nauczycieli, rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 20 grudnia 2013 r.


Adresaci: wszyscy studenci Wydziału Sztuki UP studiów stacjonarnych (na kierunkach nienauczycielskich: Grafika, Malarstwo, Wzornictwo, Digital Design) zainteresowani pracą w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej i edukatora warsztatów artystycznych.

Kandydaci muszą mieć ukończony minimum I rok studiów na jednym z wymienionych kierunków.

(na III lub IV semestrze studiów licencjackich lub do VI semestru studiów magisterskich 5-cio letnich)

Cel: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i edukatora warsztatów artystycznych.

Moduł pedagogiczny przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej na drugim etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa) oraz w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej.

Absolwent po ukończeniu otrzymuje zaświadczenie ukończenia modułu, które jest ważne wraz z dyplomem licencjackim.

Program bloku: 310  godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i konwersatoria w tym 30 godzin praktyk pedagogicznych i 20 godzin praktyk śródrocznych) w cyklu trzysemestralnym  + 100 godzin praktyk zawodowych.

plan bloku do pobrania(na końcu strony)

Organizacja zjazdów: zajęcia w ramach studium odbywają się w 2 x tygodniu po południu (po 17.00)

Warunki ukończenia bloku: przygotowanie pisemnej prezentacji dyplomowej obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu edukacji artystycznej. Prezentacja przygotowywana jest w trakcie ostatniego semestru. Jej obrona odbywa się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych w planie.

Minimum uruchomienia modułu: 15 osób

Rekrutacja: do 22 listopada 2013 r.

Termin uruchomienia studium: początek grudnia roku akademickiego 2013/2014

Czesne: 450 zł/ semestr, w sumie 1350 zł (wpłata za pierwszy semestr wymagana jest przy zapisie)

Nr konta bankowego: zostanie przesłany e-mailem do uczestników kursu

Wymagane dokumenty:

formularz zgłoszeniowy (do pobrania na końcu strony) przesłany na adres: skn@up.krakow.pl

dowód uiszczenia opłaty (można przesłać skan dowodu na powyższy adres)

-  kserokopia/skan zaliczenia pierwszego roku studiów - także mozna przesłać e-mailem (indeks)

Dokumenty przyjmuje:

Sekretariat Studium Kształcenia Nauczycieli

ul. Podchorążych 2, pokój 307

30-084 Kraków

w godz. 8.00-15.00

tel. 12 662 72 49

e-mail: skn@up.krakow.pl 

Kierownicy modułu:

Dr Małgorzata Mądry-Kupiec

Studium Kształcenia Nauczycieli, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

skn@up.krakow.pl

 

Dr Monika Nęcka

Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

neckamonika@poczta.onet.pl

 

Opiekun: Dr Patrycja Cembrzyńska

Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

p.cembrzynska@interia.pl


Pliki do pobrania: